• روز

  • ساعت

  • دقیقه

  • ثانیه
تلفن گویا: 44553692 – 041
فکس: 44552060 – 041
آدرس : تبریز - ورزقان - سه راهی اهر/تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان
w w w . i a u v . a c . i r : واحد انفورماتیک